Make your own free website on Tripod.com

Tutkimuskohteeni

on yhteiskunta yleisesti ja erityisesti sen talouteen liittyvät kysymykset, mutta kuitenkin aina ihmisten yhteiskunta, politiikka ja talous ovat ihmisten välineitä. Itseasiassa tutkimusharrastukseeni on kuulunut perhesosiologia, pienyritykset ja erityisesti niiden kasvu, teknologiakeskukset ja yhteiskunnan muutos teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseksi tietoyhteiskunnaksi. Taloussosiologiani onkin ehkä enemmän eräänlaista poliittista taloustiedettä  kuin menetelmäkeskeistä perinteistä sosiologiaa.

Perhesosiologiasta tein aikanaan gradun nimellä "Perheen rapautuminen kulutusyhteiskunnassa" (nimi kertoo lähes koko sisällön). Vaikka tuosta tutkimuksesta on kulunut aikaa reilu kaksikymmentä vuotta perheiden kehitys on jatkunut samanlaisena, enkä varmasti voi olla palaamatta siihen tavalla tai toisella.
Pienyritysten kasvu ja kehittyminen oli tutkimuksessani keskeisimpänä 1980-luvun loppupuolella, jolloin kiinnostus pienyrityksiin ja pienyritystutkimukseen oli muutoinkin voimakasta.. Nopeasti kasvavien ja kehittyvien pienyritysten tutkimus paljasti jälkikäteen tarkasteltuna sen, että nopea kasvu lähes väistämättä sysää pienyrityksen suuremman yrityksen syliin ja keskittyminen taloudessa jatkuu edelleen. Liian nopeassa yrityksen kasvussa ei ole mitään tavoiteltavaa ?
Suuren laman synty 1990-luvun alussa herätti kiinnostukseni hyvinvointivaltion kohtaloon ja siihen kuinka  taloudellinen taantuma Suomessa saattoi muuttua syväksi yhteiskunnan rakenteita ravistelleeksi lamaksi. Tämä on edelleenkin kiinnostukseni kohteena, vaikka siitä olen väitöskirjaani  kirjoittamalla pyrkinyt pääsemään eroon.